DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH

DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH

Dịch thuật chuyên ngành là công tác dịch thuật chuyên sâu về một lĩnh vực chuyên môn nào đó như: Dịch thuật chuyên ngành kinh tế, marketing, quảng cáo, truyền thông, y tế, giáo dục, kỹ thuật…Mỗi chuyê...

HIỆU ĐÍNH BẢN DỊCH

HIỆU ĐÍNH BẢN DỊCH

​​​​​​​Hiệu đính hay hiệu chỉnh bản dịch là việc đối chiếu bản dịch và bản gốc để so sánh, rà soát lỗi và chỉnh sửa lại nội dung bản dịch cho chính xác và trau chuốt hơn về từ ngữ, ngữ pháp, ngữ nghĩa, văn phong (nếu có lỗi sai). Hiệu đính rất quan trọng, được thực hiện ngay khi biên dịch viên dịch thuật soát lỗi và chỉnh sửa xong.

DỊCH SÁCH

DỊCH SÁCH

Dịch thuật sách là lĩnh vực quan trọng dù ở bất cứ thời đại nào. Bởi sách dịch thuật là tài sản trí tuệ và cảm xúc đặc biệt của nhân loại, góp phần quan trọng vào sự phát triển của xã hội.